UFABET News : ห้ามใช้ธงชาติ!!! AFC ชี้แจงผลกระทบในกีฬาฟุตบอลจากโทษแบน WADA

สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (AFC) ส่งหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อชี้แจงข้อจำกัดที่กระทบกับกีฬาฟุตบอล ทั้งในระดับทีมชาติและสโมสร หลังจากที่องค์การต่อต้านสารกระตุ้นโลก (WADA) ลงโทษแบนประเทศไทย เนื่องจากยังไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมนูญขององค์กร ในด้านของการบังคับใช้กฎหมาย

โดยข้อจำกัดทั้งหมด มีดังนี้

1. สมาคมฯ สามารถจัดการแข่งขันที่เป็น การแข่งขันนัดเดียว (One-Off Match) ได้ และอนุญาตให้ตัวแทน (ทีมชาติ และ สโมสร) เข้าร่วมการแข่งขันแบบ One-Off Match ที่จัดขึ้นในต่างประเทศ ได้

2. สมาคมฯ ไม่สามารถจัดการแข่งขันใดๆ ในประเทศไทย ทั้งการแข่งขันระดับสโมสรและทีมชาติ รวมถึงการเสนอตัวจัดการแข่งขันในรูปแบบสนามกลาง (Centralized Competitions) หรือการแข่งขันที่เป็นส่วนหนึ่งของรายการแข่งขัน เช่นรอบคัดเลือก (Qualifying competition held on a centralized basis)

3. สมาคมฯ สามารถส่งตัวแทน (ทีมชาติ และ สโมสร) เข้าร่วมทำการแข่งขันในต่างประเทศได้

4. สมาคมฯ สามารถจัดการแข่งขันที่ได้รับสิทธิ์ ก่อนหน้าคำตัดสินบทลงโทษของ WADA

5. ธงชาติไทยไม่สามารถปรากฎได้ในการแข่งขันระดับทีมชาติและสโมสร ที่จัดขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้ธงชาติไทยที่ปรากฎบนชุดแข่งขันได้รับการยกเว้น

NEWS by UFA181

เป็นสมาชิกเดิมพันบอล UFABET ค่าน้ำดีที่สุด ได้ที่ไลน์ @181UFA